نوشته هایی با برچسب "اسپری گان"

بگارگیری اسپری گان اتوماتیک در صنایع غذایی


در این کلیپ، نحوه بکارگیری نازل (اسپری گان) اتوماتیک جهت اتوماسیون در فرایند تولید پنیر را مشاهده می کنید.فرایند به این صورت می باشد که با رسیدن قالب ها به زیر اسپری گان و صدور فرمان از سیستم کنترل، ماده ای خوراکی جهت...

ادامه بیشتر ...