ایستگاه سنجش نفوذ آب

کاربرد اسپری در ایستگاههای سنجش نفوذ آب

در بسیاری از خطوط تولید نیاز است تا ایستگاه سنجش برای تست نفوذ باران/ آب به تجهیزات فراهم گردد.

این ایستگاهها اصطلاحا IP Test Station یا Rain test Station نامیده می شوند. نازل های اسپری آب با پاشش مخروطی (Full cone) از جمله پرکاربردترین نازلها در این نوع کاربرد می باشند.

 

.

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   کاربردها
  •   تاریخ انتشار :  2021/01/06

مطالب مرتبط