چیدمان اسپری نازل پاشش مخروطی

نازل های با پاشش مخروطی از جمله پرکاربردترین نازلهای صنعتی می باشند. نحوه چیدمان صحیح این نازل ها همواره مورد پرسش صنعتگران محترم می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود. لازم به ذکر است چیدمان زیر برای هر دو نوع افشانک با پاشش مخروطی کامل (توپر) یا مخروطی توخالی قابل استفاده می باشد.

به طور کلی فاصله دو اسپری نازل پاشش مخروطی از هم  (E) بایستی به گونه ای تعیین شود که مخروط ها بین 20 تا 30 درصد با هم همپوشانی داشته باشند.

E: فاصله نازل ها از هم

H: ارتفاع نصب نازل

α: زاویه پاشش نازل

D: قطر سطح پوشش دهی

ϋ: میزان همپوشانی

 

 

چنانچه تعداد نازل هایی که بایستی چیدمان شوند زیاد باشد، از دو روش چیدمان مربعی (square) و یا چیدمان پلکانی (staggered/offset) می توان استفاده نمود که محاسبات مربوطه جهت تعیین مقدار E (فاصله دو نازل از هم) به شرح زیر می باشد:

چیدمان مربعی اسپری نازل های پاشش مخروطی

 

 

چیدمان پلکانی اسپری نازل های پاشش مخروطی

 

توجه: سطح پوشش دهی اسپری نازل (پارامتر D) به زاویه پاشش نازل و ارتفاع نصب آن بستگی دارد که از طریق جدول در لینک زیر تعیین می شود.

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده اند.