محاسبه سطح پوشش دهی اسپری نازل

تئوری محاسبه سطح پوشش دهی اسپری نازل

یکی از نکاتی که در انتخاب اسپری نازلها بایستی به آن دقت نمود زاویه پاشش آن می باشد. این مشخصه بویژه در انتخاب اسپری نازلهای پاشش خطی (فلت) و یا مخروطی کامل (Full cone) اهمیت بالایی دارد. با توجه به زاویه پاشش می توان چیدمان نازلها برای همپوشانی لازم را تعیین نمود و سطحی که در نهایت توسط نازل پوشش داده می شود را محاسبه کرد.

محاسبات مربوط به سطح پوشش دهی بر اساس زاویه پاشش نازل قبلا تهیه شده و مطابق جدول زیر اختیار طراحان قرار گرفته است.  همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، سطح پوشش دهی تئوری (Theoretical Coverage) براساس دو پارامتر فاصله از روزنه (اورفیس) خروجی نازل و نیز زاویه پاشش تعیین می گردد. بعنوان مثال برای اسپری نازل 65 درجه در فاصله 15 اینچی از روزنه خروجی، سطحی به طول  19.2 اینچ پوشش داده می شود. دقت شود که این عدد تئوری می باشد و سطح پوشش دهی واقعی هر چقدر که میزان فاصله از اوریفیس خروجی بیشتر می شود، کمتر خواهد بود.

در استفاده از این جدول دقت شود که مقادیر ارائه شده مربوط به سیال آب خالص می باشد و هر چقدر ویسکوزیته سیال مورد نظر از آب بیشتر باشد، ممکن است روی سطح پوشش دهی واقعی تاثیر گذاشته و نیاز باشد ضرایب بالاتری در همپوشانی نازلها مد نظر قرار گیرد.

 

 

زاویه پاشش اسپری نازل

 

زاویه پاشش اسپری نازل

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده اند.