نوشته هایی با برچسب "اسپری نازل مربعی، پاشش مربعی، نازل مربعی، نازل مخروطی کامل، افشانک آب، نازل اسپری مخروطی،"

تست اسپری نازل با پاشش مربعی


فیلم تست اسپری نازل از نوع فول کن با پاشش مربعی را در این صفحه مشاهده می نمائید.اسپری نازل های فول کن به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند.دسته بندی نازل Full Cone از نظر زاویه پاشش:زاویه پاشش استاندارد 60-90 درجه (Standard Spray...

ادامه بیشتر ...