نوشته هایی با برچسب "نازل صفر درجه"

نازل صنایع کاغذی (Paper Making/Trimming)


  فرآیند تولید کاغذ شامل مراحل اصلی تولید خمیر کاغذ از چوب و در نهایت تولید کاغذ از خمیر می شود که در این فرآیند پیچیده از انواع مختلف اسپری نازلها به منظور عملیات روغن کاری، تمیزکاری رولها، شستشوی خمیر، شستشوی...

ادامه بیشتر ...