نوشته هایی با برچسب "نازل اسپری اتوماتیک، نازل صنایع غذایی، نازل صنایع دارویی، تفنگی اتوماتیک، اسپری اتوماتیک، اسپری خودکار، افشانک خودکار، افشانک اتوماتیک"

اسپری گان اتوماتیک (Automatic Spray Gun)


اسپری گان های اتوماتیک (Automatic Spray Gun) تجهیزاتی هستند که سیال را با هوای فشرده میکس نموده تا بدین طریق سیال به ذرات کوچکی پودر شود. نمونه مشابه این تجهیزات پیستوله های رنگ آمیزی دستی هستند. برخلاف تفنگی های دستی، اسپری گان...

ادامه بیشتر ...