نوشته هایی با برچسب "فاصله افشانک ها"

چیدمان اسپری نازل پاشش مخروطی


نازل های با پاشش مخروطی از جمله پرکاربردترین نازلهای صنعتی می باشند. نحوه چیدمان صحیح این نازل ها همواره مورد پرسش صنعتگران محترم می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود. لازم به ذکر است چیدمان زیر برای هر دو نوع افشانک...

ادامه بیشتر ...