نوشته هایی با برچسب "سایز قطرات نازل، سایز ذرات تولیدی افشانک، قطر ذرات نازل، قطر ذرات افشانک، سایز  قطرات اسپری نازل"

سایز قطرات تولیدی اسپری نازلها


جهت بهبود عملکرد سیستم های اسپری صنعتی نظیر خنک کاری گاز، غبارگیری، اسپری درایر و ... اطلاع از سایز قطراتی که توسط نازل تولید می شود دارای اهمیت می باشد. هر نوع پاششی، بازه ای از قطرات ریز و درشت را ایجاد می کند که اصطلاحا...

ادامه بیشتر ...