نوشته هایی با برچسب "تئوری زوایه پاشش نازل"

محاسبه سطح پوشش دهی اسپری نازل


تئوری محاسبه سطح پوشش دهی اسپری نازل یکی از نکاتی که در انتخاب اسپری نازلها بایستی به آن دقت نمود زاویه پاشش آن می باشد. این مشخصه بویژه در انتخاب اسپری نازلهای پاشش خطی (فلت) و یا مخروطی کامل (Full cone) اهمیت بالایی دارد. با...

ادامه بیشتر ...