نوشته هایی با برچسب "اسپری نازل دایره پاش"

استفاده از اسپری نازل با پاشش مخروطی کامل در صنعت فراوری غلات


فیلمی که مشاهده می کنید توسط یکی از مشتریان محترم نازل های صنعتی رهاورد ارسال شده که در آن نحوه بکارگیری افشانک های مخروطی کامل با کد سفارش 1/4BHH-10SS به منظور خنک کاری و شستشوی دانه های ذرت نمایش داده شده است. فشار کاری سیستم...

ادامه بیشتر ...