جدول محاسبه افت فشار در لوله

به کمک جدول زیر می توانید افت فشار ناشی از عبور آب در یک لوله استیل به طول 10 متر را محاسبه نمائید. برای متراژهای بیشتر لوله، افت فشار به تناسب افزایش می یابد. بعنوان مثال اگر طول لوله 50 متر باشد، افت فشار قید شده در جدول بایستی ضربدر 5 شود.

سایز لوله پیشنهادی برای هر مقدار دبی (lpm) در جدول بصورت هایلایت خاکستری نمایش داده شده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده اند.